Inschrijving cursussen

Hieronder kunt u zich online aanmelden

Prijs:

€ 25 voor workshop portret, ochtend van 10.00 tot 13.00 uur, 8 juni 2018
€ 95 voor workshop landschap, 2 dagen van 10.00 tot 16.00, 15 en 22 juni 2018

€ 185 voor beginners, vanaf 14 september 2018
€ 185 voor gevorderden, vanaf 14 september 2018

In overleg is een strippenkaart van 5 lessen mogelijk voor € 105,-

U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden:
De betaling dient aan het begin van de cursus overgemaakt te zijn, onder vermelding van naam cursist en de naam van de cursus: beginners/ gevorderden of workshop 2018. Bij opzegging van de cursus of niet meer volgen van de lessen blijft de betaalverplichting bestaan.
Bankrekening: NL35 INGB 0650 8749 19 t.n.v. F.J.M. Hiddink te Groningen