Inschrijving cursussen

Hieronder kunt u zich online aanmelden

Standaardlessen

In het najaar 2019 zijn er alleen nog enkele plaatsen vrij op de dinsdagmiddag in de Semmelstee
Hiervoor is het mogelijk een strippenkaart aan te schaffen voor 6 lessen voor € 100,-
Alle lesgroepen in het MFC op de vrijdag zitten vol

U gaat akkoord met onderstaande voorwaarden:
De betaling dient aan het begin van de cursus overgemaakt te zijn, onder vermelding van
naam cursist en de naam van de cursus: beginners/ gevorderden of workshop 2019.
Bij opzegging van de cursus of niet meer volgen van de lessen blijft de betaalverplichting bestaan.
Bankrekening: NL35 INGB 0650 8749 19 t.n.v. F.J.M. Hiddink te Groningen